Oferta Ranczo Bobrowniki

W naszym Ranczo możecie miło spędzić wolny czas odpoczywając w altanach, podziwiając piękno przyrody i nasze zwierzęta. Dla lubiących aktywnie spędzać czas mamy w ofercie naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką lub spływy kajakowe. Dla najmłodszych oprowadzanki na kucyku, plac zabaw. U nas można zorganizować dla swojej rodziny i znajomych grilla lub ognisko, a jeśli będziecie chcieli zostać na dłużej zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą noclegową.

 • lekcje jazdy konnej na maneżu
 • jazda konna w terenie
 • rajdy konne jednodniowe i kilkudniowe
 • oprowadzanie najmłodszych na kucykach i osiołku
 • zajęcia z hipoterapii
 • ognisko i grill
 • spływy kajakowe
 • przejażdżki bryczką

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu lub odwiedzić Naszego rancza.

(+48) 669 002 664

gosia@ranczobobrowniki.pl

Ranczo Bobrowniki
Bobrowniki 102
63 – 520 Grabów nad Prosną

REGULAMIN STAJNI I JAZD KONNYCH W RANCZO BOBROWNIKI

 

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
 • Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Stajni o korzysta z jej usług, zapoznała się  z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz  dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela Stajni oraz osób przez niego upoważnionych.
 • Osoby biorące udział w zajęciach rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Stajni nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć/jazd/turnusów, jak również za rzeczy pozostawione na jej terenie lub bez opieki.
 • W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Na terenie Stajni surowo zabrania się palenia papierosów oraz wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem.
 • Na terenie Stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
 • Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież. W przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie podpisują zgodę- oświadczenie.
 • Podczas jazdy konnej osoby niepełnoletnie moją obowiązek używania kasku ochronnego

i kamizelki ochronnej.

 • Obsługa Stajni zaleca stosowanie kasku ochronnego oraz kamizelki wszystkim osobom jeżdżącym konno.
 • W Stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
 • Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora.
 • Na terenie Stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować spłoszenie się zwierzęcia.

W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń Stajni sprawca ponosi odpowiedzialność materialną (oraz ewentualnie karną) za wyrządzoną szkodę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

REGULAMIN JAZD KONNYCH

 • Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
 • Na terenie Stajni obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń.
 • Na terenie Stajni należy przestrzegać porządku i czystości, sprzątać po sobie i po koniu.
 • Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 • Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji. Na zajęcia należy przybyć 15-30 min wcześniej by przygotować konia. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany do jazdy, wówczas lekcja rozpoczyna się od zaplanowanej godziny.
 • Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
 • Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok 30 minut, w trakcie których należy:
 • Sprowadzić konia z pastwiska,
 • Dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką,
 • Założyć ogłowie oraz siodło.
 • Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypinać do kantara.
 • Początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor lub pomoc instruktora.
 • Po zakończeniu jazd, o ile inny jeździec nie przejmuje konia, jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł tzn. rozsiodłać, wyczyścić odstawić go do boksu lub na padok oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni.
 • Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.